x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
KASA10 Kasvatustieteen metodologiset lähtökohdat (AYO, Tampere), KEVAT 2013 2 op
Myös avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijoille
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelma
Kasvatustieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelijat
- osaavat tunnistaa metodologista ajattelua ja ihmistieteellisen tutkimuksen erityispiirteitä sekä tutkimuksen tavoitteena olevan tiedon luonteen ja erilaiset tiedonintressit
– hahmottavat kasvatustieteellisen tutkimuksen eri suuntauksia ja tutkimusotteita sekä teorian, käsitteiden ja havaintojen roolin tutkimuksessa.

Yleiskuvaus

Opiskelijalla pitää olla toimiva sähköpostiosoite käytössään opintojen alusta alkaen. Ilmoita sähköpostiosoitteesi hakulomakkeessa.

Maksu

20 euroa
Opintomaksu laskutetaan yhdessä erässä. Ilmoittautuminen opintoihin on sitova. Jos et voi aloittaa opintoja, ilmoittautuminen pitää perua viimeistään ke 2.1.2013. Mikäli opinto-oikeus perutaan tämän jälkeen peritään koko opintomaksu. Lasku lähetetään opintojen alettua. Lisätietoa opintomaksujen laskutus- ja maksuehdoista sivulta http://www.uta.fi/avoinyliopisto/opiskelukaytannot/index.html

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijoiden haku tähän opintojaksoon alkaa ke 14.11.2012 klo 17:00 verkossa olevalla hakulomakkeella(osoite alla). Hakuaika päättyy 5.12.2012.

Muista toimittaa hakuajan kuluessa avoimeen yliopistoon (osoitteella: Marjo Korhonen, Kasvatustieteiden yksikkö, Virta h. 442, 33014 TAMPEREEN YLIOPISTO) perusopintojen todistusjäljennös
- ellet ole suorittanut niitä TaY avoimessa yliopistossa TAI
- ellet ole toimittanut sitä jo syksyn 2012 aineopintojen haun yhteydessä.

Huom! Jollei käytössämme ole todistustasi hakuajan kuluessa, emme voi huomioida sinua valinnoissa.

TaYn läsnäolevien tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen ainoastaan NettiOpsussa, ei mainitulla ayo:n verkkolomakkeella.

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Sirpa Mäkinen, Vastaava opettaja

Opetus

10.1.2013 – 31.1.2013
Luento-opetus 9 tuntia
To 10.1.2013 klo 17-20, Virta lk 120, Åkerlundinkatu 5
To 17.1.2013 klo 17-20, Virta lk 120, Åkerlundinkatu 5
To 31.1.2013 klo 17-20, Virta lk 120, Åkerlundinkatu 5
Jakson kirjallisuustentit on seuraavina määrättyinä avoimen yliopisto-opetuksen yleisinä tenttipäivinä
Ma 18.2.2013 klo 17-21, Päätalo ls. A1
Ma 18.3.2013 klo 17-21, Päätalo ls. A1
Ma 22.4.2013 klo 17-21, Päätalo ls. A1
Kirjallisuustentteihin (yleiset tenttipäivät) on ilmoittauduttava viimeistään 14 päivää ennen tenttiä joko NettiRekan kautta tai tentti-ilmoituskuorella
Ryhmätyöskentely 6 tuntia Verkossa
Itsenäinen työskentely 39 tuntia

Arviointi

Numerolla 1-5.

Lisätiedot

Avoimen yliopiston opiskelijoiden kiintiö on 30 hlöä. TaYn läsnäoleville tutkinto-opiskelijoille 5 hlön kiintiö.

Edeltävinä opintoina vaaditaan perusopinnot suoritetuiksi.