x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
KASA4 Vertaileva kasvatustiede (AYO, Tampere) 5 op
Myös avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijoille
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelma
Kasvatustieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelijat
- ymmärtävät vertailevan tutkimuksen merkityksen kasvatusta ja koulutusta koskevien teorioiden kehittymiselle sekä koulutuspoliittiselle päätöksenteolle
- oppivat itse analysoimaan kasvatuksen ja koulutuksen ilmiöitä kansainvälisessä perspektiivissä

Comparative Education -course as a part of Multicultural Study Programme in Education:
The objective of the course is that the student
- understands the growing significance of comparative research in the development of educational theories and education policy-making
- learns to analyse educational phenomena in an international perspective.

Yleiskuvaus

Maksu 50 euroa.
Opintomaksu laskutetaan yhdessä erässä.

Ilmoittautuminen opintoihin on sitova.
Jos et voi aloittaa opintoja, ilmoittautuminen pitää perua viimeistään ke 5.9.2012. Mikäli opinto-oikeus perutaan tämän jälkeen, mutta kuitenkin ennen opetuksen alkamista, peritään opintomaksusta käsittelykuluina 40 euroa. Jos opinnot perutaan opintojen alkaminen jälkeen, tai mikäli perumista ei tehdä lainkaan, peritään koko opintomaksu.
Lasku lähetetään opintojen alettua.
Lisätietoa opintomaksujen laskutus- ja maksuehdoista sivulta http://www.uta.fi/avoinyliopisto/opiskelukaytannot/opinto-oikeus.html .

 

Opetus järjestetään yhteisopetuksena tutkinto-opiskelijoiden ryhmässä. Avoimen yliopiston opiskelijoiden kiintiö 10 hlöä. Edeltävinä opintoina vaaditaan perusopinnot suoritetuiksi

Maksu

50 euroa
Opintomaksu laskutetaan yhdessä erässä. Ilmoittautuminen opintoihin on sitova. Jos et voi aloittaa opintoja, ilmoittautuminen pitää perua viimeistään kaksi viikkoa ennen opintojen alkua. Mikäli opinto-oikeus perutaan tämän jälkeen, mutta kuitenkin ennen opetuksen alkamista, peritään opintomaksusta käsittelykuluina 40 euroa. Jos opinnot perutaan opintojen alkaminen jälkeen, tai mikäli perumista ei tehdä lainkaan, peritään koko opintomaksu. Lasku lähetetään opintojen alettua. Lisätietoa opintomaksujen laskutus- ja maksuehdoista sivulta http://www.uta.fi/avoinyliopisto/opiskelukaytannot/opinto-oikeus.html .

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Haku opintoihin on päättynyt.

Opettajat

Tuomas Takala (yhteisopetusta), Vastaava opettaja

Opetus

10.9.2012 – 12.11.2012
Luento-opetus 24 tuntia
Luennot (yhteisopetusta tutkinto-opiskelijoiden ryhmässä)
Ma 10.9.2012 klo 11-14, Atalpa, ls. 140
Ma 17.9.2012 klo 11-14, Virta, ls. 120
Ma 24.9.2012 klo 11-14, Virta, ls. 109
Ma 1.10.2012 klo 11-14, Virta, ls. 109
Ma 8.10.2012 klo 11-14, Virta, ls. 120
Ma 22.10.2012 klo 11-14, Virta, ls. 109
Ma 29.10.2012 klo 11-14, Atalpa, ls. 140
Ma 5.11.2012 klo 11-14, Virta ls. 120
Ma 12.11.2012 klo 12-15, Virta, ls. 120, Kertauskuulustelu
Opintokokonaisuuden alkuinfo (suunnittelija Marjo Korhonen)
Ma 10.9.2012 klo 10-11, Päätalon rh C1, Tärkeitä tietoja, tule paikalle!
Itsenäinen työskentely 111 tuntia

Arviointi

Numerolla 1-5.

Lisätiedot

Avoimen yliopiston opiskelijavalinnan edellytykset:

1)     Kasvatustieteen ja / tai aikuiskasvatuksen perusopintojen suorittaminen. Huomioidaan perusopinnot, jotka ovat valmistuneet hakuajan päättymispäivään mennessä. Todistusjäljennös liitteeksi.

2)     Ilmoittautumisjärjestys opiskelijakiintiöiden mukaan: yhteisopetuksessa 10 henkilöä.