x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
SAKA11 Tekstianalyysi / Textanalyse 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Saksan kielen, kulttuurin ja kääntämisen tutkinto-ohjelma
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa analysoida ja tulkita erilaisia tekstejä kääntäjän näkökulmasta. Hän tuntee tekstianalyysin keskeiset periaatteet ja käsitteet ja ymmärtää tekstianalyysin merkityksen kääntäjän työssä.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Päivi Stöckell, Vastaava opettaja

Opetus

7.1.2013 – 10.5.2013
Luento-opetus 28 tuntia
Ti 8.1.2013 - 7.5.2013 viikoittain klo 8-10, Pinni B0039
Harjoitukset 28 tuntia
Ryhmä 1
Ma 7.1.2013 - 6.5.2013 viikoittain klo 14-16, Pinni A3098
Ryhmä 2
Pe 11.1.2013 - 10.5.2013 viikoittain klo 10-12, Pinni B4119