x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
SAKA5 Kielitieto ja -taito: Kontrastiiviset teksti- ja sanastoharjoitukset / Sprachwissen und Sprachfertigkeiten: Kontrastive Text- und Wortschatzübungen 4 ECTS
Periods
Period I Period II Period II Period IV
Language of instruction
German
Type or level of studies
Intermediate studies
Course unit descriptions in the curriculum
  • SAKA5 Kielitieto ja -taito
    Participation in course work - Kontrastiiviset teksti- ja sanastoharjoitukset
Saksan kielen, kulttuurin ja kääntämisen tutkinto-ohjelma
School of Language, Translation and Literary Studies

Learning outcomes

Opiskelija tuntee eri tekstilajien ominaispiirteitä suomen ja saksan kielessä. Hän osaa tuottaa suomenkieliselle tekstille saksankielisen vastineen. Hän osaa analysoida ja kehittää omaa tekstiään.
Opiskelija tuntee keskeiset syntaktiset kuvausmenetelmät ja kielioppimallit (erityisesti valenssiteorian), hallitsee saksan kielen syntaktiset rakenteet ja ymmärtää ne osaksi kielitietoa.
Opiskelija tuntee keskeiset saksankieliset fraseologismit ja niiden käyttöehdot.

Enrolment for University Studies

Enrolment time has expired

Teachers

Withold Bonner, Teacher responsible

Teaching

9-Jan-2013 – 24-Apr-2013
Exercises 28 hours
Ryhmä 1
Wed 9-Jan-2013 - 24-Apr-2013 weekly at 8-10, Pinni B3113
Ryhmä 2
Wed 9-Jan-2013 - 24-Apr-2013 weekly at 10-12, Pinni B3113

Evaluation

Numeric 1-5.

Evaluation criteria

Aktiivinen osallistuminen opetukseen, harjoitustyöt, loppukuulustelu.