x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
SAKA5 Kielitieto ja -taito: Kielioppi II / Sprachwissen und Sprachfertigkeiten: Grammatik II 3 ECTS
Periods
Period I Period II Period III Period IV
Language of instruction
Finnish
Type or level of studies
Intermediate studies
Course unit descriptions in the curriculum
Saksan kielen, kulttuurin ja kääntämisen tutkinto-ohjelma
School of Language, Translation and Literary Studies

Learning outcomes

Opiskelija tuntee eri tekstilajien ominaispiirteitä suomen ja saksan kielessä. Hän osaa tuottaa suomenkieliselle tekstille saksankielisen vastineen. Hän osaa analysoida ja kehittää omaa tekstiään.
Opiskelija tuntee keskeiset syntaktiset kuvausmenetelmät ja kielioppimallit (erityisesti valenssiteorian), hallitsee saksan kielen syntaktiset rakenteet ja ymmärtää ne osaksi kielitietoa.
Opiskelija tuntee keskeiset saksankieliset fraseologismit ja niiden käyttöehdot.

Enrolment for University Studies

Enrolment time has expired

Teachers

Olli Salminen, Teacher responsible

Teaching

6-Sep-2012 – 13-Dec-2012
Lectures 28 hours
Thu 6-Sep-2012 - 13-Dec-2012 weekly at 14-16, Pinni B3110
Exceptions:
8-Nov-2012 , Päätalo A08

Evaluation

Numeric 1-5.

Evaluation criteria

Aktiivinen osallistuminen opetukseen, loppukuulustelu.