x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
SAKA12 Seminaari I, kandidaatintutkielma ja kypsyysnäyte / Bachelor-Seminar, Bachelorarbeit und Klausur zum Thema der Arbeit 10 op
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Saksan kielen, kulttuurin ja kääntämisen tutkinto-ohjelma
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa suunnitella tiedonhakua, tehdä omasta aiheestaan aiheenmukaisia hakuja myös kansainvälisistä tietolähteistä ja analysoida saamiaan tuloksia. Opiskelija tuntee viittauskäytännöt ja viitteidenhallinnan apuvälineet.
Opiskelija hallitsee tieteellisen esitystavan keskeiset periaatteet. Hän osaa määritellä tutkimusaiheen, laatia tutkimussuunnitelman ja suppeahkon tieteellisen tutkielman tutkimuseettisiä periaatteita noudattaen. Hän osaa arvioida toisten opiskelijoiden seminaaritöitä ja antaa niistä palautetta.
Opiskelija osaa soveltaa opinnäytetyössään tutkimusaiheeseensa liittyviä keskeisiä käsitteitä ja menetelmiä. Hän pystyy osoittamaan kypsyysnäytteessä hallitsevansa tutkimusalueensa myös koulusivistyskielellään.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Withold Bonner, Vastaava opettaja
Olli Salminen, Vastaava opettaja
Annikki Liimatainen, Vastaava opettaja

Opetus

3.9.2012 – 25.4.2013
Seminaari 56 tuntia
Ryhmä 1 (Bonner)
Ma 3.9.2012 - 22.4.2013 viikoittain klo 12-14, Kevätlukukaudella Pinni B3113
Ryhmä 2 (Salminen)
Ma 3.9.2012 - 22.4.2013 viikoittain klo 12-14, Kevätlukukaudella Päätalo A05
Ryhmä 3 (Liimatainen)
To 6.9.2012 - 25.4.2013 viikoittain klo 10-12, Kevätlukukaudella Pinni A3098
Poikkeukset:
, Huom! Viimeinen varsinainen tapaamiskerta 11.4.

Lisätiedot

Huom! Temaattiset seminaariryhmät:

Ryhmä 1 Bonner: kirjallisuus- ja kulttuuritiede
Ryhmä 2 Salminen: kielitiede ja didaktiikka
Ryhmä 3 Liimatainen: käännöstiede ja tulkkaus