x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
HISA2 Valistuksen perinne ja länsimainen esoteria -seminaari 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Historian tutkinto-ohjelma
Historia
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opintojakso tutustuttaa uusimpaan tutkimukseen länsimaisen esoterismin historiasta sekä keskusteluun länsimaisen rationalismin, tieteen, magian ja esoteeristen liikkeiden suhteesta. Rationalismin ylikorostaminen länsimaisen kulttuurin itsestään selvänä ajatusmuotona on johtanut aliarvioimaan uskonnollisten, esoteeristen ja okkultististen liikkeiden laajuutta ja merkitystä. Erilaisen uskonnollisuuden ja erilaisten henkisten liikkeiden tutkiminen johtaa ymmärtämään paremmin länsimaisen kulttuurin piirteitä ja myös magian, uskonnon ja tieteen muuttuvia raja-aitoja. Kurssi auttaa hahmottamaan ja tulkitsemaan henkiseen kulttuuriin kuuluvaa moninaisuutta.

Yleiskuvaus

Vaadittavat opintosuoritukset:

Osallistuminen kansainvälisen tieteellisen konferenssin ”Edges of Freemasonry – Western Esotericism and the Enlightenment” esitelmätilaisuuksiin perjantaina ja lauantaina 7.—8.9.2012 klo 9.30–17.30. Paikka luentosalit A1, A2, A3. (Tarkista mahdollisesti muuttuneet salit uusimmasta seminaariohjelmasta.)

HUOM: Seminaari on opiskelijoille MAKSUTON. Niitä opiskelijoita, jotka eivät suorita tätä kurssia mutta jotka tulevat konferenssiin, pyydetään ilmoittautumaan konferenssisivujen kautta. Myös heille ilmoittautuminen on maksuton.

Seminaarin ohjelma: www.edges.fi

Vaihtoehtoisesti joko oppimispäiväkirja tai essee opettajan antamasta tai opettajan kanssa erikseen sovitusta omavalintaisesta aiheesta. Oppimispäiväkirjassa opiskelija arvioi ja tulkitsee konferenssin tiedollista antia, ja hänen tulee käyttää pohdintansa aineksena myös opintojaksoon kuuluvaa valitsemaansa kirjallisuutta. Esseessä opiskelija soveltaa konferenssissa oppimaansa valitsemansa teeman tarkasteluun niin ikään opintojaksoon kuuluvaa kirjallisuutta hyödyntäen.

Esseen/oppimispäiväkirjan pituus on noin 10—15 liuskaa. Kirjoittamisesta annetaan tarkemmat ohjeet syyskuun alussa.

Kirjallisuus. Opiskelija valitsee opintojakson aineistosta yksi—kaksi teosta teemansa mukaan tai sopii opettajan kanssa muusta aihepiiriään tukevasta tutkimuskirjallisuudesta.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Marko Nenonen, Vastaava opettaja
Marko.Nenonen[ät]uta.fi

Opetus

7.9.2012 – 8.9.2012

Arviointi

Numerolla 1-5.

Oppimateriaalit

Ahlbäck, Tore & Dahla, Björn (eds), Western Esotericism. Based on Papers Read at the Symposium on Western Esotericism Held at Åbo, Finland, on 15—17 August 2007.  The Donner Institute for Research in Religious and Cultural History. Åbo 2008.

Ahtokari, Reijo, Salat ja valat. Vapaamuurarit suomalaisessa yhteiskunnassa ja julkisuudessa 1756—1996. SKS, Helsinki 2000.

Bogdan, Henrik, From Darkness to Light. Western Esoteric Rituals of Initiation. State University of New York Press, Albany 2007.

Burton, Dan & Grandy, David, Magic, Mystery, and Science. The Occult in Western Civilization. Indiana University Press, Bloomington & Indianapolis 2004

Hammer, Olav, Claiming Knowledge. Strategies of Epistemology from Theosophy to the New Age. Brill, Leiden/Boston 2001.

Hanegraaff,  Wouter J., Esotericism and the Academy. Rejected Knowledge in Western Culture. Cambridge University Press, Cambridge 2012.

Heidle, Alexandra & Snoek, Jan A.M (eds.), Women’s Agency and Rituals in Mixed and Female Masonic Orders. Aries Book Series 8. Brill, Leiden 2008.

Hutton, Ronald, The Triumph of the Moon. A History of Modern Pagan Witchcraft. Oxford University Press, Oxford 1999.

Owen, Alex, The Place of Enchantment. British Occultism and the Culture of the Modern. University of Chicago Press, Chicago 2004.

von Stuckrad, Kocku, Locations of Knowledge in Medieval and Early Modern Europe. Esoteric Discourse and Western Identities. (4. ed.) Brill Academic Publishers, Boston 2010.