x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
HISS2 Seminaari (Jalava) 10 op
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Syventävät opinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Historian tutkinto-ohjelma
Historia
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa määrittää ja ratkoa kandidaattiseminaaria vaativampia tutkimustehtäviä.

Opettajat

Marja Jalava, Vastaava opettaja

Opetus

13.9.2012 – 16.5.2013
Pienryhmäopetus 50 tuntia
Pienryhmäopetus
To 13.9.2012 - 16.5.2013 viikoittain klo 12-14, Pinni B 3077

Arviointi

Numerolla 1-5.

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen opetukseen JA opponointi JA seminaariesitelmä.

Lisäksi seminaarissa aloitetaan pro gradu -tutkielman suunnittelu.