x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
ITIA14 Informaatioarkkitehtuurin ja käytettävyyden evaluointiprojekti 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median tutkinto-ohjelma
Informaatiotutkimus ja interaktiivinen media
Informaatiotieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:

-osaa arvioida käyttöliittymiä ja käytettävyyttä
-ymmärtää digitaalisten kirjastojen käytettävyyshaasteet
-pystyy osallistumaan asiantuntijaroolissa tietojärjestelmäprojekteihin
-tuntee erilaiset käytettävyyden arviointimenetelmät

Yleiskuvaus

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Yrjö Lappalainen, Vastaava opettaja
yrjo.lappalainen[ät]uta.fi

Opetus

14.1.2013 – 13.5.2013
Luento-opetus 2 tuntia
Ma 14.1.2013 klo 16-18, PinniB2077, Aloitusluento - loppu kurssi suoritetaan verkko-opintoina
Harjoitukset
Itsenäinen työskentely

Arviointi

Numerolla 1-5.

Lisätiedot

Huom: Vastaa sisällöllisesti kurssia TIEVA30 Käytettävyystyön menetelmät - Käytettävyyden arvioinnin menetelmät 7 op. Opiskelija ei voi suorittaa molempia kursseja (ITIA14 ja TIEVA30).