x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
SAKP3 Näkökulmia kääntämiseen: Kääntäminen viestinnällisenä asiantuntijatehtävänä / Perspektiven auf Übersetzen 3 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Perusopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Saksan kielen, kulttuurin ja kääntämisen tutkinto-ohjelma
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa analysoida rakenteellisesti ja sanastollisesti saksankielisiä tekstejä ja kääntää niitä sanasto- ja rakenneharjoituksena hyvälle suomen kielelle. Hän osaa käyttää painettuja ja elektronisia sanakirjoja ja internetiä työnsä tukena.
Opiskelija ymmärtää kääntämisen viestinnällisenä asiantuntijatehtävänä. Opiskelija
erottaa tekstilajeja ja tuntee niiden konventioita. Hän osaa käyttää kääntämisen apuvälineitä ja tuntee tiedonhaun perusteet, osaa määritellä kääntämiseen liittyvät peruskäsitteet sekä osaa perustella omia ja kommentoida toisen käännösratkaisuja.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Anna Mäntynen, Vastaava opettaja

Opetus

25.10.2012 – 14.12.2012
Luento-opetus 14 tuntia
To 25.10.2012 - 13.12.2012 viikoittain klo 12-14, Päätalo A32, Huom! Ei opetusta 6.12.
Pienryhmäopetus 14 tuntia
Ryhmä 1
To 25.10.2012 - 13.12.2012 viikoittain klo 16-18, Linna ML 50, Huom! Ei opetusta 8.11 ja 6.12.
Ryhmä 2
Pe 26.10.2012 - 14.12.2012 viikoittain klo 12-14, Linna ML 50, Huom! Ei opetusta 9.11. ja 7.12.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Lisätiedot

Huom! Opintojakso SAKP3 koostuu kahdesta pakollisesta osasuorituksesta:

- Rakenne- ja sanastoharjoitukset, 2 op (harjoitukset 28 h I-periodissa)

- Kääntäminen viestinnällisenä asiantuntijatehtävänä, 3 op (luennot + harjoitukset, yht. 28 h, II-periodissa)