x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
KASLUOE6.3 Käsityö teoreettisena ilmiönä ja käytännöllisenä prosessina - Visuaalinen ilmaisu 1 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Perusopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelma
Kasvatustieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Johdatus käsityötieteeseen 2 op
Opintojakson tavoitteena on, että opiskelijat tutustuvat käsityötieteeseen tieteenalana ja tutkimuskenttänä sekä osaavat tarkastella käsityöprosessia ja siihen liittyviä tekijöitä tutkimustulosten pohjalta refklektoiden.

Visuaalinen ilmaisu 1 op
Opintojakson tavoitteena on, että opiskelijat
- kehittävät omaa kuvallista ilmaisuaan ja käyttävät ideointikykyä, värien käyttöä ja sommittelutaitoa omassa kuvailmaisussaan sekä harjaantuvat teknisten yksityiskohtien kuvaamisessa tasokuvien ja poikkileikkauskuvien avulla
- osaavat ideoida ja esittää kuvallisesti omia vaatemalleja ja tuotteita sekä niiden valmistuksen yksityiskohtia osana teknistä tuotesuunnittelua.

Materiaaliteknologia 2 op
Opintojakson tavoitteena on, että opiskelijat
- ymmärtävät materiaaliteknologian peruskäsitteet: kuidut, langat, kankaat, rakenteet ja viimeistykset
- oppivat tunnistamaan tekstiilirakenteet ja kuituraaka-aineet kvalitatiivisen kuituanalyysin avulla
- oppivat testaamaan kankaiden ja lankojen ominaisuuksia standardien mukaan
- ymmärtävät kriittisen materiaalivalinnan perusteet ja osaavat tehdä perusteltuja materiaalivalintoja
- tutustuvat tekstiilien tuotantoon käytännössä.

Opettajat

Eila Lindfors, Vastaava opettaja
eila.lindfors[ät]uta.fi

Opetus

Luento-opetus 2 tuntia
Pienryhmäopetus 10 tuntia
Itsenäinen työskentely 15 tuntia