x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
KATVAS21 Yhteiskunnallinen laskentatoimi 10 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Syventävät opinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Kauppatieteiden tutkinto-ohjelma
Johtamiskorkeakoulu

Osaamistavoitteet

Opiskelija ymmärtää ja osaa analysoida yhteiskunnallisen laskentatoimen keskeistä käsitteistöä ja tuntee yhteiskunnallisen laskentatoimen keskeisen kirjallisuuden.
Opiskelija ymmärtää yritystoiminnan yhteiskunnallisia vaikutuksia ja näiden näkyväksi tekemiseen, mittaamiseen ja arvioimiseen liittyviä menetelmiä sekä niihin liittyvää problematiikkaa.
Opiskelija tietää keskeiset menetelmät yritysten taloudellisten, sosiaalisten ja ympäristövaikutusten mittaamiseen ja raportointiin ja osaa soveltaa ja arvioida niitä erilaisissa liiketoimintaympäristöissä ja –malleissa.
Opiskelija tietää yhteiskuntavastuun raportoinnin keskeiset ohjeistukset, ymmärtää eri sidosryhmien vaatimuksia raportoinnille ja osaa tuottaa sekä arvioida yhteiskuntavastuuraportteja näistä lähtökohdista.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Hannele Mäkelä, Vastaava opettaja

Opetus

13.9.2012 – 13.12.2012
Luento-opetus 48 tuntia
Kurssin kokoontumisaikataulu
To 13.9.2012 - 11.10.2012 viikoittain klo 12-16, ls päätalo E301
To 25.10.2012 - 29.11.2012 viikoittain klo 12-16, ls päätalo E301
To 13.12.2012 klo 12-16, ls päätalo E301
Itsenäinen työskentely
Seminaari

Lisätiedot

Kurssivalintojen tulokset pyritään julkaisemaan Nettiopsussa jo ti 4.9.2012.