x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
KATTAA90 Kandidaattiseminaari ja tutkielma (taloustiede) 10 op
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Kauppatieteiden tutkinto-ohjelma
Johtamiskorkeakoulu

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osoittaa tuntevansa taloustieteen keskeisen oppisisällön ja osaavansa itsenäisesti soveltaa oppimaansa kirjallisessa ja suullisessa muodossa.

Yleiskuvaus

Kolme ryhmää. Lisäksi 2. opetusperiodilla järjestetään kaikkille ryhmille yhteistä opetusta.

Konttisen ryhmän internet-sivu

Nikulan ryhmän Moodle-sivu

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Hämäläinen Sinikka, Opettaja
Nikula Harri, Opettaja
Konttinen Markku, Opettaja
Laamanen Jani-Petri (Excel-harjoitukset), Opettaja

Opetus

22.10.2012 – 17.5.2013
Pienryhmäopetus 2 tuntia
Luento-opetus 4 tuntia
Seminaari 20 tuntia
Hämäläisen ryhmä
Konttisen ryhmä
Ke 10.4.2013 - 24.4.2013 viikoittain klo 14-17, Pinni sh. A4083
Nikulan ryhmä
Pe 5.4.2013 - 12.4.2013 viikoittain klo 10-12, Pniin sh. A3064
Pe 19.4.2013 klo 10-12, Pinni sh. A3028
Harjoitukset 8 tuntia

Lisätiedot

Kurssiin kuuluu oman ryhmän kokoontumisten lisäksi pakollisina:

1) tiedonhankintataitojen opetus: 2 tuntia, järjestetään 2. periodilla kirjaston toimesta, 

2) tieteellinen raportointi ja seminaarissa esiintyminen: luento-opetuksena 2 x 2 tuntia yhdelle ryhmälle 2. periodilla (Hämäläinen) ja

3) Excel-laskuharjoitukset 2. periodilla.