x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
JKKYETA11 Investment management - 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Yhteiset opinnot/JKK
Johtamiskorkeakoulu

Osaamistavoitteet

Kurssin läpikäytyään opiskelija hallitsee portfoliosijoittamiseen liittyvän käsitteistön sekä ymmärtää yleisimmät portfoliosijoittamisen instrumentit. Opiskelija osaa käyttää hyväkseen markkinoista kertovaa ja markkinoilta saatavissa olevaa dataa ja informaatiota. Kurssi antaa eväät opiskelijalle ymmärtää analyyttisesti markkinoiden käyttäytymistä sekä auttaa opiskelijan menestymistä käytännön rahoitusalan työtehtävissä.

Opettajat

Opetus

Luento-opetus

Arviointi

Numerolla 1-5.

Lisätiedot

  • Kurssin suoritukseen kuuluu oppimispäiväkirja, joka arvostellaan asteikolla hyväksytty/hylätty. Oppimispäiväkirjassa opiskelija raportoi oman sijoitussalkkunsa muodostamisen periaatteista ja sen kehityksestä heijastamalla markkinoiden tapahtumia kurssilla opittuihin asioihin ja rahoitusteoriaan.
  • Luennoilla pääsääntöisesti läsnäolopakko (noin 80%)
  • Kurssin suoritukseen kuuluu lopputentti, jossa ¾ kysymyksistä tulee luentojen pohjalta ja ¼ erikseen määrättävien akateemisten artikkeleiden pohjalta (2-3 artikkelia).