x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
KATTAS12 Ekonometria II 10 op
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Syventävät opinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
  • KATTAS12 Ekonometria II
    Osallistuminen opetukseen - luennot, harjoitukset, harjoitustyö ja välikokeet/tentti
Kauppatieteiden tutkinto-ohjelma
Johtamiskorkeakoulu

Osaamistavoitteet

Jakson suoritettuaan opiskelija tuntee erilaisten ekonometristen mallien, estimointimenetelmien ja testien ominaisuudet ja käytettävyyden edellytykset ja osaa soveltaa oppimaansa empiirisen taloustieteellisen kirjallisuuden seuraamisessa ja oman tutkimuksen tekemisessä.

Opettajat

Vainiomäki Jari, Vastaava opettaja
Hännikäinen Jari (harjoitukset), Opettaja

Opintojakson kotisivu

Opetus

22.1.2013 – 23.4.2013
Luento-opetus 48 tuntia
Luennot
Ti 22.1.2013 - 26.2.2013 viikoittain klo 14-16, Pinni ls. A3111
To 24.1.2013 - 28.2.2013 viikoittain klo 14-16, Pinni ls. A3107
Ti 12.3.2013 - 26.3.2013 viikoittain klo 14-16, Pinni ls. A3111
To 14.3.2013 - 21.3.2013 viikoittain klo 14-16, Pinni ls. A3107
To 4.4.2013 - 18.4.2013 viikoittain klo 14-16, Pinni ls. A3107
Ti 9.4.2013 - 23.4.2013 viikoittain klo 14-16, Pinni ls. A3111
Harjoitukset 20 tuntia
Harjoitukset, ryhmä 1
Ma 28.1.2013 - 25.2.2013 viikoittain klo 10-12, ml. 21 (Pinni A3110)
Ma 11.3.2013 - 18.3.2013 viikoittain klo 10-12, ml. 21 (Pinni A3110)
Ma 8.4.2013 - 15.4.2013 viikoittain klo 10-12, ml. 21 (Pinni A3110)
Harjoitukset, ryhmä 2
Ke 30.1.2013 - 27.2.2013 viikoittain klo 14-16, ml. 21 (Pinni A3110)
Ke 13.3.2013 klo 14-16, ml. 21 (Pinni A3110)
Ke 20.3.2013 klo 16-18, ml. 21 (Pinni A3110)
Ke 10.4.2013 - 17.4.2013 viikoittain klo 14-16, ml. 21 (Pinni A3110)

Oppimateriaalit

Kurssiavain: Econ2klk2013

Lisätiedot

Harjoituksia ei välttämättä ole kaikilla ohjelmaan merkityillä viikoilla.