x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
HALJUA13 Oikeudellisen tutkimuksen perusteet 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Hallintotieteiden tutkinto-ohjelma
Johtamiskorkeakoulu

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee oikeusteorian ja oikeudellisen tutkimuksen keskeiset kysymykset. Hänellä on metodiset valmiudet laatia kandidaatintutkielma oikeustieteen alalta.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Julkisoikeuden yliopistonlehtori Jani Wacker, Vastaava opettaja

Opetus

12.9.2012 – 18.9.2012
Luento-opetus 10 tuntia
Oikeudellisen tutkimuksen perusteet
Ti 18.9.2012 klo 12-16, Pinni B1096
To 20.9.2012 klo 12-15, Pinni B 1096
Pe 21.9.2012 klo 12-15, Päätalo ls D 11
LUENTOTENTTI
Pe 28.9.2012 klo 12-14, Päätalo ls D 10a
Kirjatentti

Lisätiedot

Opintojakso suoritetaan samanaikaisesti kandidaattiseminaarin ja -tutkielman kanssa. Opintojakson yhteydessä opiskelija laatii kandidaatintutkielmaansa liittyvän metodiesseen, joka sisältyy kandidaatintutkielman ja -seminaarin suoritukseen.