x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
HALHAA99 Kandidaattiseminaari ja -tutkielma (hallintotiede)
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Hallintotieteiden tutkinto-ohjelma
Johtamiskorkeakoulu

Osaamistavoitteet

Kandidaattiseminaarin tavoitteena on, että opiskelija oppii
- etsimään tieteellistä tietoa ja osaa rakentaa tieteellisiä periaatteita noudattavan tutkimussuunnitelman
- jalostamaan laatimastaan tutkimussuunnitelmasta kandidaatin tutkielman
- raportoimaan tutkielmansa tutkimustulokset tieteellisen esitystavan mukaisesti
- esittämään kandidaatin tutkielmansa ja/tai siihen liittyvän kirjallisen esityksensä julkisesti
- arvioimaan muiden opiskelijoiden laatimia kandidaatin tutkielmia ja/tai kirjallisia esityksiä

Kandidaattiseminaarin suoritettuaan opiskelijalla on perusvalmiudet käytännön ja teoreettisten ongelmien analysointiin. Opiskelija on myös luonut perustan tutkimusvalmiuksille, joiden avulla hän kykenee luomaan ja ratkaisemaan mielekkäitä tutkimusasetelmia.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Juha Vartola, Vastaava opettaja
Klaus af Ursin, Vastaava opettaja

Opetus

10.9.2012 – 28.12.2012
Seminaari
Klaus af Ursin
To 13.9.2012 - 27.12.2012 viikoittain klo 14-16, A4020, Klaus af Ursinin vetämään kandidaattiseminaariin otetaan 5 opiskelijaa. Seminaarin teemana on Henkilöstövoimavarojen johtaminen, johon aihepiiriin kandidaattitutkielmia ohjataan. HUOM ALOITUS VAIN SYKSYLLÄ
Juha Vartola
Ti 11.9.2012 - 25.12.2012 viikoittain klo 14-16, A4020
Risto Harisalo
Ma 10.9.2012 - 17.12.2012 viikoittain klo 9-11, A4020