x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
KATTAA36 Ympäristötalous 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Kauppatieteiden tutkinto-ohjelma
Johtamiskorkeakoulu

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee ympäristötalouden peruskäsitteet ja lähestymistavat ja osaa soveltaa oppimaansa ympäristön käyttöön liittyvien ongelmien analysoinnissa.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Kurssille ei tarvitse ilmoittautua etukäteen.

Opettajat

Nikula Harri, Vastaava opettaja

Opetus

11.3.2013 – 6.5.2013
Luento-opetus 28 tuntia
Ma 11.3.2013 - 6.5.2013 viikoittain klo 14-16, Pinni ls. A3111
Ke 13.3.2013 - 24.4.2013 viikoittain klo 12-14, Pinni ls. A3111