x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
HISA2 Rooma, ikuinen kaupunki: jatkuvuus ja murrokset antiikista 1900-luvulle 5–7 op
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Historian tutkinto-ohjelma
Historia
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Kurssin käytyään opiskelija osaa analysoida kaupunkirakenteen kerroksellisuutta ja siihen vaikuttavia historiallisia prosesseja. Opiskelija osaa soveltaa pitkän aikavälin tarkastelua tiettyyn paikkaan.

Yleiskuvaus

Kerroksellisuus ja historian käyttö kaupunkitilan kautta tarkasteltuna; kaupungin symbolinen merkitys. Erityisesti: Rooman merkitys ja eri funktiot eri aikakausilla.

Huom! Kurssiin kuuluu erillinen, vapaaehtoinen Rooman opintomatka, jolle on erillinen haku 8.10 mennessä. Opintomatka järjestetään 11.-21.1.2013.

Ohjelma:

1)      TI 23.10 Aloitus – johdatus, käytännöt (1h)

2)      TI 30.10 Kaupunkivaltiosta imperiumin keskukseksi (700/400 eKr. – 100-l. jKr.)

Ville Vuolanto (perustamismyytit, historiakulttuuri, vallan manifestaatio)

3)      TI 6.11. Myöhäisantiikin murros Roomassa (100-l. jKr.- n 600 jKr.)

Ville Vuolanto (uudelleenmäärittely: pääkaupungin siirto, muurit, kristinuskon nousu)

4)      TI 13.11. Kansallisesta monumentista maailmanperinnöksi - historiallisen kaupungin muuttuvat merkitykset

Tanja Vahtikari

5)      TI 20.11. Paaviuden nousu ja pieni Rooma (500-luvun loppu – 1000-l.)

Christian Krötzl

6)      TI 27.11. Läntisen kristikunnan hallintokeskus (1000-l. – 1500)

Christian Krötzl

7)      TI 4.12. Rooma ja Italian yhdistyminen (1800-luku)

Marjaana Niemi (nationalismi, imperialismi ja kaupunki; kansallisen ja paikallisen vuoropuhelu ja yhteentörmäys)

8)      TI 11.12. Moderni Rooma ja uudelleenmäärittelyt fasismin jälkeen (1900-luku)

Marjaana Niemi(kaupungin eri kerrokset ja niiden muuttuvat merkitykset; nationalismi ja imperialismi, muistaminen ja unohtaminen)

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen kurssille Nettiopsun kautta 18.10. mennessä. Kurssille mahtuu korkeintaan 35 opiskelijaa.

HUOM! Mikäli haluat suorittaa osan kurssista Roomassa, haku on erikseen 8.10. klo 16.00 menneessä. Lähetä vapaamuotoinen hakemus sähköpostilla Ville Vuolannolle <ville.vuolanto@uta.fi>. Kerro hakemuksessasi pääaineesi, missä vaiheessa olet opinnoissasi ja erityisesti se, miksi Rooma-kaupunkikurssi olisi opintojesi kannalta mielenkiintoinen ja hyödyllinen. Liitä hakemukseesi ote opintorekisteristä. Opintomatkalle voidaan ottaa seitsemän opiskelijaa.

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Ville Vuolanto, Vastaava opettaja
Ville.Vuolanto[ät]uta.fi

Opetus

23.10.2012 – 5.3.2013
Luento-opetus
Luennot
Ti 23.10.2012 - 11.12.2012 viikoittain klo 12-14, Pinni B3116

Arviointi

Numerolla 1-5.

Arviointiperusteet

Luennot, luentojen pohjalta kirjoitettu oppimispäiväkirja sekä kirjallisuuden pohjalta laadittu essee (6-8 sivua) = 5 op TAI  Luennot, Rooman opintomatka sekä suullinen esitys (n.15 min) Roomassa ja siihen liittyvä kirjallisuuteen pohjaava  essee = 7 op. Palautus kaikilla kurssitehtävillä viimeistään 4.2.2013.