x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
KATTAA32 Työn taloustiede I 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Kauppatieteiden tutkinto-ohjelma
Johtamiskorkeakoulu

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee työn tarjontaan ja työn kysyntään vaikuttavat tekijät ja osaa analysoida työmarkkinoiden toimintaa eri markkinatilanteissa erilaisten toimijoiden kesken.

Opettajat

Laamanen Jani-Petri, Vastaava opettaja

Opintojakson kotisivu

Opetus

24.10.2012 – 5.12.2012
Luento-opetus 28 tuntia
Luennot
Ke 24.10.2012 - 7.11.2012 viikoittain klo 14-18, Linna ls. K110
Ke 14.11.2012 - 28.11.2012 viikoittain klo 14-18, päätalo ls. A4
Ke 5.12.2012 klo 14-16, päätalo ls. A4