x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
KASA2.2 Pedagogisiin kytkentöihin suuntaava jakso: Kasvatusinstituutiot ja -yhteisöt (AYO, Tampere) 3 op
Myös avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijoille
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelma
Kasvatustieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelijat
- ymmärtävät kasvatusinstituutioiden ja -yhteisöjen yhteiskunnallisen ja kulttuurisen ominaislaadun
- kykenevät analysoimaan yhteiskunnan ja kulttuurin muutosten heijastumista kasvatusinstituutioiden ja -yhteisöjen toimintaan
-ymmärtävät pedagogisen toiminnan kontekstuaalisen luonteen

Opettajat

Kirsti Karila (yhteisopetusta), Vastaava opettaja

Opetus

Luento-opetus 10 tuntia
Luennot:
Ti 12.3.2013 klo 15-18, Linna, Väinö Linna -sali
Ti 26.3.2013 klo 15-18, Linna, Väinö Linna -sali
Ti 9.4.2013 klo 15-18, Linna, Väinö Linna -sali
Ti 16.4.2013 klo 15-18, Linna, Väinö Linna -sali, Kertauskuulustelu
Itsenäinen työskentely 71 tuntia
Lukupiiri

Arviointi

Numerolla 1-5.

Lisätiedot

Opetus järjestetään yhteisopetuksena tutkinto-opiskelijoiden ryhmässä. Avoimen yliopiston opiskelijoiden kiintiö 10 hlöä. Edeltävinä opintoina vaaditaan perusopinnot sekä aineopintoihin johdattavat opintojaksot (KASA1.1 ja KASA1.2) suoritetuiksi.