x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
KASA2.1 Yhteiskunnallisiin kytkentöihin suuntaava jakso: Kasvatuksen yhteiskunnallinen merkitys (AYO, Tampere) 3 op
Myös avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijoille
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelma
Kasvatustieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelijat
- ymmärtävät kasvatuksen ja koulutuksen merkityksen kansalaisvalmiuksien ja demokraattisen yhteiskunnan kehittymiselle

Opettajat

Tuomas Takala (yhteisopetusta), Vastaava opettaja
Katariina Holma, Vastaava opettaja

Opetus

Luento-opetus 6 tuntia
Luennot
Ti 15.1.2013 - 22.1.2013 viikoittain klo 15-18, Linna, Väinö Linna -sali
Ti 12.2.2013 klo 15-18, Päätalon ls. D10b, Kertauskuulustelu
Itsenäinen työskentely 75 tuntia
Lukupiiri
Luentojen alussa organisoidaan lukupiiritoiminta niille kurssille osallistuville, jotka haluavat saada tukea kirjallisuuden opiskeluun osana tenttiin valmistautumistaan.
Kirjatentti
Uusintatentit EDU-yksikön seuraavina määrättyinä yleisinä tenttipäivinä
Pe 15.3.2013 klo 12-16, Päätalo ls. D10a+b
Pe 12.4.2013 klo 12-16, Päätalo D10 a+b
Tentteihin pitää ilmoittautua 7 vrk:tta ennen tenttipäivää NettiRekan kautta

Arviointi

Numerolla 1-5.

Lisätiedot

Kurssin oppimateriaaleissa oleva teos "Dewey, J., Demokratia ja kasvatus" ei ole vielä ilmestynyt suomenkielisenä. Sen tilalla käytetään sovittavin osin tämän teoksen englanninkielistä versiota , joka ladattavissa seuraavasta osoitteesta:

http://en.wikisource.org/wiki/Democracy_and_Education

Opetus järjestetään yhteisopetuksena tutkinto-opiskelijoiden ryhmässä. Avoimen yliopiston opiskelijoiden kiintiö 10 hlöä. Edeltävinä opintoina vaaditaan perusopinnot sekä aineopintoihin johdattavat opintojaksot (KASA1.1 ja KASA1.2) suoritetuiksi.