x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
KASA1.2 Kasvatusteorian kysymyksiä (AYO, Tampere) 2 op
Myös avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijoille
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelma
Kasvatustieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelijat
- ymmärtävät kasvatustieteen eri teoriaperinteitä ja oppivat arvioimaan historiallisia yhteyksiä kasvatustieteellisen tiedon sekä arvojen ja yhteiskunnassa vallitsevien arvojen ja valtarakenteiden välillä

Maksu

20 euroa

Opettajat

Katariina Holma, Vastaava opettaja

Opetus

6.11.2012 – 11.12.2012
Luento-opetus 10 tuntia
Luennot (yhteisopetusta tutkinto-opiskelijoiden ryhmässä)
Ti 6.11.2012 - 20.11.2012 viikoittain klo 14-16, Päätalon ls. A1
Ti 27.11.2012 klo 14-16, Päätalon ls. D10a
Ti 4.12.2012 klo 14-16, Päätalon ls. A1
Ti 11.12.2012 klo 14-16, Päätalon ls. D10a, Kertauskuulustelu
Uusintatentit seuraavina EDU-yksikön yleisinä tenttipäivinä
Pe 18.1.2013 klo 12-16, Päätalo D10a+b
Pe 15.2.2013 klo 12-16, Päätalo D10a+b
Tentteihin on ilmoittauduttava NettiRekan kautta vähintään seitsemän (7) vrk:tta ennen tenttipäivää
Itsenäinen työskentely 44 tuntia

Arviointi

Numerolla 1-5.

Lisätiedot

Opetus järjestetään yhteisopetuksena tutkinto-opiskelijoiden ryhmässä. Avoimen yliopiston opiskelijoiden kiintiö 10 hlöä. Edeltävinä opintoina vaaditaan perusopinnot suoritetuiksi.