x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
JKKINA13 Innovaatiohanke: Synergos/Tamsi-projektit 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Yhteiset opinnot/JKK
Johtamiskorkeakoulu

Osaamistavoitteet

Innovaatiohankkeeseen osallistumisen antaa valmiuksia yritysten tai organisaatioiden kehittämistarpeiden tunnistamiseen ja ongelmien määrittelyyn sekä tiedon tuottamiseen ongelmien ratkaisemiseen ja kehitystarpeisiin vastaamista varten. Osallistuminen lisää valmiuksia toimia osana esimerkiksi monitieteistä tiimiä ja mahdollistaa yhteiskehittelyyn perustuvan innovaatioprosessiin perehtymisen. Projektityöskentelyyn osallistuminen lisää myös opiskelijoiden kosketuspintaa ja kykyä soveltaa hankittua tietoa käytännön palveluinnovaatiotoimintaan. Tavoitteena on myös kehittää esiintymis- ja vuorovaikutustaitoja osana omaa projektityön toteutusta.

Opettajat