x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
HALTVA12 Johdatus keskeisiin tutkimustyötapoihin - A-osan luennot ja harjoitustyö 2 op
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Hallintotieteiden tutkinto-ohjelma
Johtamiskorkeakoulu

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee tutkimusprosessin keskeisten tutkimuskäytäntöjen näkökulmasta ja saa perusvalmiudet prosessin itsenäiseen läpiviemiseen. Opiskelija tunnistaa kvalitatiivisen ja kvantitatiivisen tutkimusotteen erityisluonteen ja metodologisen perustan, työotteiden erityisen ja yhteisen hyödynnettävyyden sekä niiden soveltamisen reunaehdot. Opiskelija tunnistaa tutkimusotteiden rajoitteita ja mahdollisuuksia, osaa hyödyntää tutkimuskysymyksen edellyttämää työotetta ja kykenee perustellusti valitsemaan toteuttamiskelpoisen tiedontuottamisen strategian. Opiskelija kykenee arvioimaan saavutetun tiedon luotettavuutta, sovellettavuutta ja eettisiä haasteita.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Hallintotieteiden metodologian yliopistonlehtori, Vastaava opettaja
timo.keski-petaja[ät]uta.fi

Opetus

8.1.2013 – 13.2.2013
Luento-opetus 18 tuntia
Luento-opetus
Ti 8.1.2013 - 12.2.2013 viikoittain klo 14-16, A1, Sisältää harjoitukset erikseen sovittuna ajankohtana
Ke 9.1.2013 - 13.2.2013 viikoittain klo 10-12, A1, Sisältää harjoitukset erikseen sovittuna ajankohtana
Poikkeukset:
6.2.2013 klo 10 –12 , D10 a, HUOMAA POIKKEAVA PAIKKA
Harjoitukset 6 tuntia