x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
KASSP9 Kasvatus- ja opetusalan johtajuus - luennot ja ryhmätyöskentely (Ryhmä 2) 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Syventävät opinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelma
Kasvatustieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelijat
- hallitsevat johtajuuden keskeisiä käsitteitä, teorioita ja prosesseja
- ymmärtävät kasvatus- ja koulutusorganisaatioiden johtajuutta, johtamista ja kehittämistä ammatillisena toimintana

Opettajat

Eeva Hujala, Vastaava opettaja

Opetus

11.9.2012 – 20.11.2012
Luento-opetus 12 tuntia
Ti 11.9.2012 klo 14-16, Virta 120
Ti 25.9.2012 klo 14-16, Virta 120
Ti 9.10.2012 klo 14-16, Virta 120
Ti 23.10.2012 klo 14-16, Virta 120
Ti 6.11.2012 klo 14-16, Virta 120
Ti 20.11.2012 klo 14-16, Virta 120, Tentti
Ryhmätyöskentely 12 tuntia
Ryhmä 2
Ti 11.9.2012 klo 16-18, Virta 102
Ti 25.9.2012 klo 16-18, Virta 102
Ti 9.10.2012 klo 16-18, Virta 102
Ti 23.10.2012 klo 16-18, Virta 102
Ti 6.11.2012 klo 16-18, Virta 102
Ti 20.11.2012 klo 16-18, Virta 102
Itsenäinen työskentely 101 tuntia

Arviointi

Numerolla 1-5.