x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
KATTAP11 Taloustieteen perusteet 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Perusopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Kauppatieteiden tutkinto-ohjelma
Johtamiskorkeakoulu

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee talousteoreettisen ajattelutavan ja peruskäsitteistön ja osaa soveltaa niitä ymmärtääkseen markkinatalousyhteiskunnan toiminnan periaatteita.

Opettajat

Laurila Hannu, Vastaava opettaja

Opetus

7.9.2012 – 19.10.2012
Luento-opetus 28 tuntia
Luennot
Pe 7.9.2012 - 14.9.2012 viikoittain klo 10-14, Pinni ls. B1100
Pe 21.9.2012 klo 8-12, Pinni ls. B1100, Huom! Pe 28.9. luento peruttu!
Pe 5.10.2012 klo 10-14, Pinni ls. B1100
Ma 15.10.2012 klo 10-14, Pinni ls. B1100, Huom! Pe 12.10. luento siirretty tähän!
Pe 19.10.2012 klo 10-14, Pinni ls. B1100, luentosarjan viimeinen luento
Pe 26.10.2012 klo 8.00-12.00, Päätalo ls. D10a, luentokuulustelu (ei ilmoittautumista)