x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
KASP4 Opetus, ohjaus, oppiminen (AYO, verkko-op.) 5 op
Myös avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijoille
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Perusopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelma
Kasvatustieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelijat
- tuntevat erilaisia opetus-, ohjaus- ja oppimisteoreettisia suuntauksia ja pystyvät pohtimaan ja selkiyttämään omia oppimis- ja opetuskäsityksiään
- pystyvät kehittämään valmiuksiaan opetuksen, ohjauksen ja oppimisen analysoimisessa ja dokumentoimisessa
- hankkivat työskentelynsä avulla valmiuksia oman pedagogisen ajattelunsa rakentamiselle, arvioinnille ja kehittämiselle

Opettajat

luennot (tallenteena moodlessa) Pirjo Vaittinen ja Pekka Räihä, Vastaava opettaja
suunnittelijaopettaja Jonna Leinonen, Vastaava opettaja
verkko-opettaja Mirka Räisänen, Opettaja

Opetus

Luento-opetus 6 tuntia
Aloitusluento
La 16.3.2013 klo 9.00-14.00, Päätalo ls. D11 ja klo 13-15 päätalon ls. A05
Ryhmätyöskentely 24 tuntia Verkossa
Itsenäinen työskentely 105 tuntia

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.