x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
KASP2 Kasvatus, koulutus ja yhteiskunta (AYO, verkko-op.) 5 op
Myös avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijoille
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Perusopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelma
Kasvatustieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelijat
- ymmärtävät kasvatuksen ja koulutuksen merkityksen osana suomalaista yhteiskuntaa ja kulttuuria sekä kasvatus- ja koulutusjärjestelmän peruspiirteet
- ymmärtävät, mitä yksilön ja yhteiskunnan suhteen muutokset ovat merkinneet yksilön asemalle sekä kasvatukselle ja koulutusinstituutiolle sekä tuntee yhteiskunnan tämänhetkiset muutostrendit

Opettajat

verkko-opettaja Jonna Leinonen, Vastaava opettaja
luennot (tallenteena) Heikki Mäki-Kulmala ja Eero Pantzar, Vastaava opettaja

Opetus

Luento-opetus 6 tuntia
Aloitusluento
La 19.1.2013 klo 9-14, Linna, ls. K103 ja mikroluokka 50 (h. K114)
Ryhmätyöskentely 24 tuntia Verkossa
Itsenäinen työskentely 105 tuntia

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.