x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
KATTAA21 Ekonometria I 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
  • KATTAA21 Ekonometria I
    Osallistuminen opetukseen - luennot, harjoitukset ja tentti
Kauppatieteiden tutkinto-ohjelma
Johtamiskorkeakoulu

Osaamistavoitteet

Jakson suoritettuaan opiskelija tuntee ekonometrian terminologian, perusmenetelmät ja ekonometriset ongelmat seurauksineen ja ratkaisuineen sekä osaa tarkastella empiirisin menetelmin yksilöiden, yritysten ja kansatalouden käytännön toimintaa.

Opettajat

Nikula Harri (luennot), Vastaava opettaja
Ilomäki Jukka (harjoitukset), Vastaava opettaja

Opintojakson kotisivu

Opetus

3.9.2012 – 19.10.2012
Luento-opetus 20 tuntia
Luennot
Ma 3.9.2012 - 1.10.2012 viikoittain klo 14-16, päätalo ls. C6
Ke 5.9.2012 - 3.10.2012 viikoittain klo 12-14, Pinni ls. A3111
Harjoitukset 12 tuntia
Yhteisopetus
Pe 14.9.2012 - 19.10.2012 viikoittain klo 10-12, Pinni ls. A1078
Pienryhmäopetus 14 tuntia
Tietokoneharjoitukset, ryhmä I
Ma 3.9.2012 - 15.10.2012 viikoittain klo 12-14, ml. 21 (Pinni A3110)
Tietokoneharjoitukset, ryhmä II
Ti 4.9.2012 - 16.10.2012 viikoittain klo 8-10, ml. 9 (Pinni B0091)
Tietokoneharjoitukset, ryhmä III
Ti 4.9.2012 - 16.10.2012 viikoittain klo 10-12, ml. 9 (Pinni B0091)
Tietokoneharjoitukset, ryhmä IV
Ke 5.9.2012 - 17.10.2012 viikoittain klo 8-10, ml. 21 (Pinni A3110)

Lisätiedot

Tietokoneryhmiin ilmoittaudutaan etukäteen paperilistoille, jotka löytyvät ilmoitustaululta huoneiden Pinni A3045 ja A3046 välistä.