x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
KATTAA13 Makrotalousteoria I 10 op
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
  • KATTAA13 Makrotalousteoria I
    Osallistuminen opetukseen - luennot, harjoitukset ja välikokeet/tentti
Kauppatieteiden tutkinto-ohjelma
Johtamiskorkeakoulu

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee erilaiset makromallit ja niiden erot ja osaa käyttää niitä kokonaistaloudellisten ongelmien ja talouspolitiikan analysointiin.

Opettajat

Saariaho Matti, Vastaava opettaja

Opintojakson kotisivu

Opetus

7.1.2013 – 8.4.2013
Luento-opetus 44 tuntia
Ma 7.1.2013 - 25.2.2013 viikoittain klo 8-10, päätalo ls. A3
Ti 8.1.2013 - 26.2.2013 viikoittain klo 8-10, Pinni ls. A3111
Ma 11.3.2013 - 25.3.2013 viikoittain klo 8-10, päätalo ls. A3
Ti 12.3.2013 - 26.3.2013 viikoittain klo 8-10, Pinni ls. A3111
Harjoitukset 22 tuntia
Ma 14.1.2013 - 25.2.2013 viikoittain klo 10-12, päätalo ls. A3
Ma 11.3.2013 - 25.3.2013 viikoittain klo 10-12, päätalo ls. A3
Ti 9.4.2013 klo 8.15-10, päätalo ls. A3
Ti 9.4.2013 klo 10.15-12, päätalo ls. A3