x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
KATTAA12 Mikrotalousteoria I 10 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
  • KATTAA12 Mikrotalousteoria I
    Osallistuminen opetukseen - luennot, harjoitukset ja välikokeet/tentti
Kauppatieteiden tutkinto-ohjelma
Taloustiede
Johtamiskorkeakoulu

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee uusklassisen mikrotalousteorian pääsisällön ja osaa soveltaa sitä ja sen analyysimenetelmiä erilaisten talousyksikkö- ja markkinatason ongelmien ratkaisemisessa.

Opettajat

Hämäläinen Sinikka, Vastaava opettaja

Opintojakson kotisivu

Opetus

6.9.2012 – 28.11.2012
Luento-opetus 48 tuntia
Luennot
To 6.9.2012 - 22.11.2012 viikoittain klo 8-10
Ma 10.9.2012 - 26.11.2012 viikoittain klo 10-12
Harjoitukset 22 tuntia
Ke 19.9.2012 - 28.11.2012 viikoittain klo 10-12