x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
KASP5 Kasvatus tieteellisen tutkimuksen kohteena (AYO, monimuoto-op., Pori) 5 op
Myös avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijoille
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Perusopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelma
Kasvatustieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelijat
- tietävät kasvatustieteellisen tutkimuksen metodologisia lähtökohtia ja keskeisiä tutkimusmenetelmiä, tieteellisen tutkimusprosessin vaiheet ja kasvatustieteiden tutkimuskohteita
- osaavat hakea tutkimustietoa ja arvioida sitä kriittisesti
- tunnistavat tutkimusprosessin eri vaiheisiin sisältyviä eettisiä kysymyksiä ja tietävät tieteellisen lukemisen, kirjoittamisen ja argumentoinnin perusteet

Opettajat

Luennot (tallenteena moodlessa) Kirsti Karila ja Antti Saari, Vastaava opettaja
Pienryhmäopetus: KM Suvi Kallionkieli, Tuutori

Opetus

Luento-opetus 12 tuntia Verkossa
Pienryhmäopetus 6 tuntia
Ke 24.4.2013 klo 17.00-19.30, LK107, TaY, (käynti Pohjoisranta 11 C)
Ke 22.5.2013 klo 17.00-19.30, LK107, TaY, (käynti Pohjoisranta 11 C)
Itsenäinen työskentely 117 tuntia
Kirjatentti
Vaihtoehtoinen suoritustapa: raporttitentti. Suoritustapa mahdollinen, jos on aiempia yliopistollisia tutkimusjaksoja suoritettuna, joista on saanut korvaavuuspäätöksen. Raporttitenttipäivät:
Ma 22.4.2013 klo 17-21, Porin yliopistokeskuksen tiloissa, Pohjoisranta 11 A, luokka 300
Ma 20.5.2013 klo 17-21, Porin yliopistokeskuksen tiloissa, Pohjoisranta 11 A, luokka 300
Tentin voi suorittaa myös EDU-yksikön kesätenttipäivänä
Pe 14.6.2013 klo 12-16, tilatieto ilm. myöhemmin
Tentteihin ilmoittaudutaan vähintään 14 vrk:tta ennen tenttiä NettiRekassa tai tenttikuorella

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.