x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
HISP5 Maailmanhistoria 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Perusopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Historian tutkinto-ohjelma
Historia
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija pystyy kuvaamaan ja jäsentämään maailmanhistorian poliittisen, taloudellisen ja kulttuurisen kehityksen päälinjat uuden ajan alusta nykypäivään. Opiskelija ymmärtää maailmanhistoriallisten tulkintojen moninaisuuden.

Opettajat

Pekka Masonen, Vastaava opettaja

Opetus

8.1.2013 – 26.3.2013
Luento-opetus 32 tuntia
Luennot
Ti 8.1.2013 - 26.3.2013 viikoittain klo 17-20, Pinni B1100
Poikkeukset:
26.2.2013 , ei luentoa
5.3.2013 klo 17 –20 , Päätalo D10b

Arviointi

Numerolla 1-5.

Arviointiperusteet

Osallistuminen opetukseen JA oppimispäiväkirja JA essee.

Oppimateriaalit

Luentokurssiin kuuluu opettajan ilmoittama oheisaineisto.