x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
TERA4 Terveyden edistäminen hoitotieteen opiskelijoille (AYO, lähiopetus, Tampere) 3 op
Myös avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijoille
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Terveystieteiden tutkinto-ohjelma
Hoitotiede
Terveystieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Osaamistavoitteet:
Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- osaa kuvata terveyden edistämisen keskeiset käsitteet ja toimintaympäristöt elämänkaaren eri vaiheissa
- osaa arvioida ja hyödyntää hankkimaansa tietoa terveyden edistämisessä
- kykenee tuottamaan tieteelliseen tietoon perustuvan suullisen esityksen valitsemastaan terveyden edistämisen teemasta hoitotyön ja hoitotieteen näkökulmasta

Sisältö:

Terveyden ja perheen terveyden edistämisen keskeiset käsitteet ja tietoperusta. Terveyden edistämistä ohjaavat kansalliset ja kansainväliset linjaukset. Terveyden edistämisen eri toimintaympäristöt.

Yleiskuvaus

Artikkeleista tehdyn analyysin ja synteesin esittäminen seminaarissa

Maksu

30 euroa
Opintomaksu laskutetaan yhdessä erässä. Ilmoittautuminen opintoihin on sitova. Jos et voi aloittaa opintoja, ilmoittautuminen pitää perua viimeistään kaksi viikkoa ennen opintojen alkua. Mikäli opinto-oikeus perutaan tämän jälkeen, peritään koko opintomaksu. Lasku lähetetään opintojen alettua. Lisätietoa opintomaksujen laskutus- ja maksuehdoista http://www.uta.fi/avoinyliopisto/opiskelukaytannot/opinto-oikeus.html

Opettajat

Professori Eija Paavilainen, Opettaja
Lehtori Katja Joronen, Opettaja
Yliopisto-opettaja Mira Palonen (kurssin vastuuopettaja avoimissa yliopisto-opinnoissa), Opettaja

Opetus

20.3.2013 – 7.5.2013
Luento-opetus
Aloitusluento
Ke 20.3.2013 klo 12.00-16.00, luentosali A211, Aloutusluento on tutkinto-opiskelijoiden kanssa yhteinen
Poikkeukset:
, luentosali A211 sijaitsee Arvo-rakennus, lääkärinkatu 1
Seminaari
Seminaarit avoimen opiskelijoille (Mira Palonen)
Ke 24.4.2013 klo 16.30-20.30, Tampereen yliopiston päätalo luentosali (Kalevantie 4), A07
Poikkeukset:
To 25.4.2013 klo 16.30-20.30, Tampereen yliopiston päätalo (Kalevantie 4), luentosali A07,
Ti 7.5.2013 klo 16.30-21.00, Tampereen yliopiston päätalo (Kalevantie 4), luentosali A31

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Oppimateriaalit

Ståhl T. & Rimpelä A. (toim.) 2010. Terveyden edistäminen tutkimuksen ja päätöksenteon haasteena. Terveyden ja Hyvinvoinnin laitos. (Myös verkkojulkaisuna). (Soveltuvin osin).

Kylmä J, Nikkonen M, Kinnunen P, Korhonen T. (toim.) 2009. Näetkö mielenterveyden edistämisen mahdollisuudet? Itä-Suomen Yliopisto, Kuopio.

Pietilä A-M. 2010. Terveyden edistäminen – teorioista toimintaan. WSOY, Helsinki.

Edelman C.L. & Mandle C.L. 2006. Health promotion throughout the life span. 6. painos. Mosby/Elsevier, St. Louis.

Ajankohtaiset artikkelit

Lisätiedot

Ilmoittautuminen opintojaksoon on päättynyt