x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
KASP5 Kasvatus tieteellisen tutkimuksen kohteena (AYO, monimuoto-op., Tampere) 5 op
Myös avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijoille
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Perusopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelma
Kasvatustieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelijat
- tietävät kasvatustieteellisen tutkimuksen metodologisia lähtökohtia ja keskeisiä tutkimusmenetelmiä, tieteellisen tutkimusprosessin vaiheet ja kasvatustieteiden tutkimuskohteita
- osaavat hakea tutkimustietoa ja arvioida sitä kriittisesti
- tunnistavat tutkimusprosessin eri vaiheisiin sisältyviä eettisiä kysymyksiä ja tietävät tieteellisen lukemisen, kirjoittamisen ja argumentoinnin perusteet

Opettajat

Luennot (tallenteena moodlessa) Kirsti Karila ja Antti Saari, Vastaava opettaja
Pienryhmäopetus Sirpa Mäkinen, Opettaja

Opetus

Luento-opetus 12 tuntia Verkossa
Pienryhmäopetus 6 tuntia
Ke 17.4.2013 klo 17.00-19.30, Pinni ls. B3116
Ke 15.5.2013 klo 17.00-19.30, Pinni ls. B3116
Itsenäinen työskentely 117 tuntia
Kirjatentti
Vaihtoehtoinen suoritustapa: raporttitentti. Suoritustapa mahdollinen, jos on aiempia yliopistollisia tutkimusjaksoja suoritettuna, joista on saanut korvaavuuspäätöksen. Raporttitenttipäivät:
Ma 22.4.2013 klo 17-21, Päätalo ls. A1
Ma 20.5.2013 klo 17-21, Päätalo ls. A1
Tentin voi suorittaa myös EDU-yksikön kesätenttipäivänä
Pe 14.6.2013 klo 12-16, Päätalo ls. A1
Tentteihin ilmoittaudutaan vähintään 14 vrk:tta ennen tenttiä NettiRekassa tai tenttikuorella

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.