x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
HISP3 Suomen alueen historia vuoteen 1809 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Perusopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Historian tutkinto-ohjelma
Historia
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa esittää Suomen alueen ja sen väestön historian päälinjat ennen alueen liittämistä Venäjään vuonna 1809. Opiskelija tuntee aikakautta koskevan historiankirjoituksen lähtökohtia ja tärkeimpiä käänteitä.

Yleiskuvaus

Opintojaksossa perehdytään varhaisemman historian aikakausien tärkeimpiin piirteisiin sekä Suomen historian eurooppalaisiin yhteyksiin. Lisäksi opintojaksossa käydään läpi aikakausien historiaa koskevan tutkimuksen lähtökohtia ja niiden muuttumista.

Opettajat

Aino Katermaa, Vastaava opettaja
Aino.Katermaa[ät]uta.fi

Opetus

27.11.2012 – 6.3.2013
Luento-opetus 30 tuntia
Luennot
Ti 27.11.2012 - 4.12.2012 viikoittain klo 17-20, Väinö Linna -sali, Linna
Ke 9.1.2013 - 16.1.2013 viikoittain klo 17.00-20.00, Pinni B1097
Ke 23.1.2013 klo 17.00-20.00, Pinni B1100
Ke 30.1.2013 - 27.2.2013 viikoittain klo 17.00-20.00, Pinni B1097
Ke 6.3.2013 klo 17.00-20.00, Pinni B1100, tentti

Arviointi

Numerolla 1-5.

Oppimateriaalit

Luentokurssin suorittaminen edellyttää, että opiskelija tuntee Suomen varhaisemman historian pääkohdat, sillä luentosarjalla ei kosketella aikakausien eri piirteitä kaikilta osin. Tärkeimpien perusasioiden tuntemus on hankittava viimeistään kurssin aikana. Tietojaan voi täydentää yleisesityksistä, kuten Vahtola, Jouko, Suomen historia. Jääkaudesta Euroopan unioniin (2003), 9–244, Virrankoski, Pentti, Suomen historia. Ensimmäinen osa. 2001, 17–403 ja Haapala, Pertti & Toivo, Raisa Maria (toim.), Suomen historian kartasto (2008), 6–83.

Lisätiedot

Iltaopetusta