x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
KASP4 Opetus, ohjaus, oppiminen (AYO, monimuoto-op., Tampere) 5 op
Myös avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijoille
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Perusopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelma
Kasvatustieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelijat
- tuntevat erilaisia opetus-, ohjaus- ja oppimisteoreettisia suuntauksia ja pystyvät pohtimaan ja selkiyttämään omia oppimis- ja opetuskäsityksiään
- pystyvät kehittämään valmiuksiaan opetuksen, ohjauksen ja oppimisen analysoimisessa ja dokumentoimisessa
- hankkivat työskentelynsä avulla valmiuksia oman pedagogisen ajattelunsa rakentamiselle, arvioinnille ja kehittämiselle

Opettajat

Luennot (tallenteena moodlessa) Pirjo Vaittinen, Pekka Räihä, Vastaava opettaja
Pienryhmäopetus Sirpa Mäkinen, Opettaja

Opetus

Luento-opetus 12 tuntia Verkossa
Pienryhmäopetus 8 tuntia
Ke 21.11.2012 klo 17.00-20.15, Päätalon ls. C8, Huom! Luentosali muuttunut
Ma 3.12.2012 klo 17.00-20.15, Päätalon ls. C9, Huom! Luentosali muuttunut
Itsenäinen työskentely 115 tuntia

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.