x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
KASP5 Kasvatus tieteellisen tutkimuksen kohteena (AYO, lähiopetus, Tampere) 5 op
Myös avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijoille
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Perusopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelma
Kasvatustieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelijat
- tietävät kasvatustieteellisen tutkimuksen metodologisia lähtökohtia ja keskeisiä tutkimusmenetelmiä, tieteellisen tutkimusprosessin vaiheet ja kasvatustieteiden tutkimuskohteita
- osaavat hakea tutkimustietoa ja arvioida sitä kriittisesti
- tunnistavat tutkimusprosessin eri vaiheisiin sisältyviä eettisiä kysymyksiä ja tietävät tieteellisen lukemisen, kirjoittamisen ja argumentoinnin perusteet

Opettajat

Luennot: Kirsti Karila ja Antti Saari, Vastaava opettaja
Pienryhmäopetus Sirpa Mäkinen, Opettaja

Opetus

Luento-opetus 12 tuntia
Luennot
Ke 20.2.2013 - 27.2.2013 viikoittain klo 13-16, Päätalon ls. D10a
Ke 13.3.2013 - 27.3.2013 viikoittain klo 13-16, Päätalon ls. D10a
Ke 24.4.2013 klo 13-17, Päätalon ls. D10a, Kertauskuulustelu
Pienryhmäopetus 6 tuntia
Ke 27.3.2013 klo 17.00-19.30, Päätalo ls. A05
Ke 10.4.2013 klo 17.00-19.30, Päätalo ls. A05
Itsenäinen työskentely 117 tuntia
Kirjatentti
Uusintatentit, EDU-yksikön yleiset tenttipäivät, tentteihin pitää ilmoittautua 7 vrk:tta ennen tenttipäivää NettiRekan kautta
Pe 3.5.2013 klo 12-16, Päätalo D10 a+b
Pe 17.5.2013 klo 12-16, Päätalo D10a+b
Rästitenttimahdollisuus elokuussa 2013
Raporttitentti, (kirjallinen tentti), jossa tentitään kolme kasvatustieteellistä tutkimusta
Pe 12.4.2013 klo 12-16, Päätalo ls. D10a+b
Pe 17.5.2013 klo 12-16, Päätalo ls. D10a+b
EDU-yksikön yleiset tenttipäivät, tentteihin pitää ilmoittautua 7 vrk:tta ennen tenttipäivää NettiRekan kautta

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.