x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
KASP1 Kasvatuksen historialliset ja filosofiset lähtökohdat (AYO, lähiopetus, Tampere) 5 op
Myös avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijoille
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Perusopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelma
Kasvatustieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelijat
- ymmärtävät kasvatusajattelun ja -käsitysten yhteyden filosofiaan sekä kasvatuskäsitysten, -toiminnan ja -instituutioiden yhteyden historiaan
- tuntevat länsimaisen kasvatusajattelun päälinjat ja niiden filosofiset ja historialliset perusteet.

Opettajat

Luennot Heikki Mäki-Kulmala, Vastaava opettaja

Opetus

Luento-opetus 12 tuntia
Luennot (yhteisopetusta tutkinto-opiskelijoiden ryhmässä)
Ke 7.11.2012 - 28.11.2012 viikoittain klo 13-16, Päätalon ls. D10a
Ma 10.12.2012 klo 8.00-11.00, Päätalon ls. D10a, Luentokuulustelu
Luentokuulustelujen uusinnat, luentoja voi tenttiä seuraavina yksikön yleisinä tenttipäivinä
Pe 18.1.2013 klo 12-16, Päätalon ls. D10a+b
Pe 15.2.2013 klo 12-16, Päätalon ls. D10a+b
Pe 3.5.2013 klo 12-16, Päätalon ls. D10a+b
Luentoja voi tenttiä myös sähköisesti ajalla 12.12.2012-17.5.2013
Kirjatentit tentitään joko luentokuulustelujen yhteydessä 10.12.2012 tai seuraavina yksikön yleisinä tenttipäivinä.
Pe 14.12.2012 klo 12-16, Päätalo D10a+b
Pe 18.1.2013 klo 12-16, Päätalo D10a+b
Pe 15.2.2013 klo 12-16, Päätalo D10a+b
Pe 15.3.2013 klo 12-16, Päätalo D10a+b
Pe 12.4.2013 klo 12-16, Päätalo D10a+b
Pe 3.5.2013 klo 12-16, Päätalo D10a+b
Pe 17.5.2013 klo 12-16, Päätalo D10a+b
Kirjat on mahdollista tenttiä myös sähköisesti ajalla 12.12.2012-17.5.2013
Itsenäinen työskentely 123 tuntia

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.