x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
VENS4 Seminaari II 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Syventävät opinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Venäjän kielen, kulttuurin ja kääntämisen tutkinto-ohjelma
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa tehdä suunnitelmallisesti laaja-alaisia tiedonhakuja aiheestaan, yhdistellä eri lähteistä saamiaan tietoja, tuottaa niiden pohjalta uutta tietoa sekä käyttää viitteidenhallinnan apuvälineitä tieteellisen kirjoittamisen tukena pro gradu -työtä varten. Opiskelija hallitsee tieteellisen tutkimustyön perusteet. Hän osaa muotoilla tutkimustehtävän, laatia tutkimussuunnitelman ja etsiä tutkimuskirjallisuutta. Opiskelija osaa tulkita tieteellistä tekstiä, kerätä, jäsentää ja analysoida tutkimusaineistonsa. Hän pystyy esittämään tuloksensa kirjallisesti seminaarityössä sekä suullisesti puolustamaan tutkimustaan ja arvioimaan toisten tutkimustyötä tieteellisesti argumentoiden.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Marja Rytkönen, Vastaava opettaja
Aleksandr Zelenin, Vastaava opettaja

Opetus

3.9.2012 – 22.4.2013
Seminaari
Ryhmä I (kirjallisuus, kulttuuri)
Ma 3.9.2012 - 22.4.2013 viikoittain klo 14-16, PinniB 4119
Ryhmä II (kieli)
Ma 3.9.2012 - 10.12.2012 viikoittain klo 14-16, PinniB 4086
Ma 7.1.2013 - 22.4.2013 joka toinen viikko klo 14-16
Yksilöopetus
Kielikonsultaatiot
Ma 1.10.2012 klo 10-12
Ma 22.10.2012 klo 10-12
Ma 5.11.2012 klo 10-12
Ma 19.11.2012 klo 10-12
Ma 21.1.2013 klo 10-12
Ma 4.2.2013 klo 10-12
Ma 18.2.2013 klo 10-12
Ma 11.3.2013 klo 10-12
Ma 25.3.2013 klo 10-12
Ma 15.4.2013 klo 10-12