x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
KASP4 Opetus, ohjaus, oppiminen (AYO, lähiopetus, Tampere) 5 op
Myös avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijoille
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Perusopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelma
Kasvatustieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelijat
- tuntevat erilaisia opetus-, ohjaus- ja oppimisteoreettisia suuntauksia ja pystyvät pohtimaan ja selkiyttämään omia oppimis- ja opetuskäsityksiään
- pystyvät kehittämään valmiuksiaan opetuksen, ohjauksen ja oppimisen analysoimisessa ja dokumentoimisessa
- hankkivat työskentelynsä avulla valmiuksia oman pedagogisen ajattelunsa rakentamiselle, arvioinnille ja kehittämiselle

Opettajat

Luennot Pirjo Vaittinen, Pekka Räihä, Vastaava opettaja
Pienryhmäopetus Hanna Vilkka, Opettaja

Opetus

Luento-opetus 12 tuntia
Luennot (yhteisopetusta tutkinto-opiskelijoiden ryhmässä)
Ke 5.9.2012 klo 13-16, Päätalon ls. D10a
Ke 12.9.2012 klo 10-13, Päätalon juhlasali
Ke 19.9.2012 - 26.9.2012 viikoittain klo 13-16, Päätalon ls. D10a
Ke 10.10.2012 klo 16-19, Päätalo, ls. D10a, kertauskuulustelu
Myöhempiin, yleisinä tenttipäivinä järj. tentteihin pitää ilmoittautua 7 vrk:tta ennen tenttipäivää NettiRekan kautta. Käytössänne ovat seur. EDU-yksikön yleiset tentit
Pe 26.10.2012 klo 12-16, Päätalon D10a+b
Pe 23.11.2012 klo 12-16, Päätalon D10a+b
Pe 14.12.2012 klo 12-16, Päätalon D10a+b
Pe 18.1.2013 klo 12-16, Päätalon D10a+b
Pe 15.2.2013 klo 12-16, Päätalon D10a+b
Pe 15.3.2013 klo 12-16, Päätalon D10a+b
Pe 12.4.2013 klo 12-16, Päätalon D10a+b
RÄSTITENTTI, tenttiin pitää ilmoittautua 7 vrk:tta ennen tenttipäivää NettiRekan kautta
Pe 17.5.2013 klo 12-16, Päätalo ls. D10a+b
Pienryhmäopetus 8 tuntia
Opintokokonaisuuden alkuinfo (suunnittelija Marjo Korhonen)
Ke 5.9.2012 klo 12-13, Päätalo ls. A06, Tärkeitä tietoja, tule paikalle!
Pienryhmäopetus (HUOM! pakollinen läsnäolo)
La 8.9.2012 - 15.9.2012 viikoittain klo 10-13.30, Pinni ls. B3107
Itsenäinen työskentely 115 tuntia

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.