x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
TERY4 Tiedonhankintataidot (AYO, lähiopetus, Seinäjoki) 3 op
Myös avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijoille
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Muut opinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Terveystieteiden tutkinto-ohjelma
Yhteiset opinnot/HES
Terveystieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Tiedonhankintataidot suoritettuaan opiskelija osaa
- määritellä tarvittavan tiedon laajuuden
- hankkia tarvittavan tiedon tehokkaasti
- arvioida tietoa ja sen lähteitä kriittisesti
- liittää uuden tiedon tietopohjaansa sekä käyttää tietoa tehokkaasti opiskelussa ja työtehtävissä.

Yleiskuvaus

1. Tiedonhankinnan perusteet 3 h
- yleiskuva tiedonlähteistä ja tiedon järjestämisestä, tiedonhankinnan vaiheet, tiedonhaun tekniikat, opiskelussa tarvittavien julkaisujen ja palveluiden käyttö (syksyllä 2012 aineopinnot aloittaneet ovat suorittaneet syksyllä 2012)

2. Tiedonhankinnan syventäminen 3 h
- systemaattisen tiedonhaun perusteet, perushaku tieteenalan keskeisessä kansainvälisessä tietokannassa (suoritetaan opintojakson TERHOIA6 Tiedon hankinta ja soveltaminen hoitotieteessä 4 op yhteydessä)

3. Systemaattinen tiedonhankinta 4 h
- suunnitelmallinen tiedonhakuprosessi, systemaattinen tiedonhankinta, hakutekniikat ja -strategiat, tiedonhankinnan ja hakujen arviointi (suoritetaan kandiseminaari vaiheessa)


4. Viitteiden hallinta 2 h
- Refworks-viitteidenhallintaohjelman perusteet (suoritetaan kandiseminaari vaiheessa)

Viimeistä eli kohtaa 5. Systemaattisen tiedonhankinnan syventäminen 4 h ei voi suorittaa avoimessa yliopistossa. Se suoritetaan pro gradu-seminaarivaiheessa opiskelijan ollessa tutkinto-opiskelija

Maksu

30 euroa

Opettajat

informaatikko, FM Silja Saarikoski, Vastaava opettaja

Opetus

22.10.2012 – 31.12.2012
Luento-opetus
To 25.10.2012 klo 16.30-19.00, luokka 331Y, Luokka sijaitsee Seinäjoen ammattikorkeakoulu, sosiaali- ja terveysalan yksikkö, keskuskatu 32, D-rappu 331Y (=atk-luokka)

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Lisätiedot

Tiedustelut:
Opetuksen käytännön järjestelyihin liittyen Päivi Antinoja, sähköposti muotoa etunimi.sukunimi@uta.fi , puh. 040-1901824.

Opetuksen suunnitteluun ja yleiseen opinto-ohjaukseen liittyen suunnittelija Ulla Lassila, sähköposti muotoa etunimi.sukunimi@uta.fi , puh. 050-5490420