x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
TERY4 Tiedonhankintataidot (AYO, lähiopetus, Tampere) 3 op
Myös avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijoille
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Muut opinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Terveystieteiden tutkinto-ohjelma
Yhteiset opinnot/HES
Terveystieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Tiedonhankintataidot suoritettuaan opiskelija osaa
- määritellä tarvittavan tiedon laajuuden
- hankkia tarvittavan tiedon tehokkaasti
- arvioida tietoa ja sen lähteitä kriittisesti
- liittää uuden tiedon tietopohjaansa sekä käyttää tietoa tehokkaasti opiskelussa ja työtehtävissä.

Kurssi on tarkoitettu hoitotieteeseen suuntautuville

Yleiskuvaus

1. Tiedonhankinnan perusteet 3 h
- yleiskuva tiedonlähteistä ja tiedon järjestämisestä, tiedonhankinnan vaiheet, tiedonhaun tekniikat, opiskelussa tarvittavien julkaisujen ja palveluiden käyttö (syksyllä 2012 aineopinnot aloittaneet suorittavat keväällä 2013)

2. Tiedonhankinnan syventäminen 3 h
- systemaattisen tiedonhaun perusteet, perushaku tieteenalan keskeisessä kansainvälisessä tietokannassa (suoritetaan opintojakson TERHOIA6 Tiedon hankinta ja soveltaminen hoitotieteessä 4 op yhteydessä)

3. Systemaattinen tiedonhankinta 4 h
- suunnitelmallinen tiedonhakuprosessi, systemaattinen tiedonhankinta, hakutekniikat ja -strategiat, tiedonhankinnan ja hakujen arviointi (suoritetaan kandiseminaari vaiheessa)


4. Viitteiden hallinta 2 h
- Refworks-viitteidenhallintaohjelman perusteet (suoritetaan kandiseminaari vaiheessa)

Viimeistä eli kohtaa 5. Systemaattisen tiedonhankinnan syventäminen 4 h ei voi suorittaa avoimessa yliopistossa. Se suoritetaan pro gradu-seminaarivaiheessa opiskelijan ollessa tutkinto-opiskelija

Opettajat

Paula Nissilä (Terveystieteiden osastokirjasto), Vastaava opettaja

Opetus

Luento-opetus 3 tuntia
1. Tiedonhankinnan perusteet 3 h
Ma 18.3.2013 klo 16.30-19.00, Tertion opetusluokassa B 109 Arvo-rakennuksessa, Lääkärinkatu 1, Ryhmä 1
Ti 19.3.2013 klo 16.30-19.00, Tertion opetusluokassa B 109 Arvo-rakennuksessa, Lääkärinkatu 1, Ryhmä 2

Lisätiedot

Ilmoittaudu Tiedohankinnan perusteet -osioon 8.3.2013 mennessä, paivi.antinoja@uta.fi. Muista ilmoittaa myös viestissä kumpaan ryhmään haluat osallistua