x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
TERKANP6 Yhteisö, terveys ja sairaus (AYO, lähiopetus, Tampere) 5 op
Myös avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijoille
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Perusopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Terveystieteiden tutkinto-ohjelma
Kansanterveystiede
Terveystieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- osaa hakea annettuun aiheeseen liittyvää tieteellistä ja muuta tietoa ja käyttää erilaisia tietolähteitä tarkoituksenmukaisesti
- osaa kirjoittaa asiantuntijatekstiä, jossa käsitellään yhteisön merkitystä yksilön terveydelle eri yhteyksissä
- osaa lähdeviitteiden ja muiden tarvittavien keinojen avulla erottaa omassa ja muiden tekstissä sen, mitkä ovat kirjoittajan omia ajatuksia, mitkä taas lähteistä saatuja
- osaa kuvata terveyttä/sairautta yhteisön tuottamana ominaisuutena ja pohtia tämän lähestymistavan seurauksia terveysongelmien käsittelylle
- kykenee työskentelemään ryhmässä, jonka tavoitteena on luoda asiantuntijoiden käyttöön soveltuvaa tietoa
- osaa laatia työskentelyaikataulun yhdessä ryhmänsä kanssa niin, että työ valmistuu sovitussa ajassa

Yleiskuvaus

Verkkokurssi, joka toteutetaan integroituna opetuksena yliopiston perusopetuksen kanssa.

Opettajat

Sari Fröjd, Vastaava opettaja

Lisätiedot

Verkkokurssilla ei ole erillistä tenttiä, vaan kaikki verkkosuoritukset arvioidaan.