x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
KKESVAL4 Johdatus espanjalaiseen kulttuuriin 2 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
espanja
Tyyppi
Kieli- ja viestintäopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Espanjan kieli
Kielikeskus
Taitotaso B2

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
• tuntee Espanjan historiaa, kirjallisuutta, taidetta ja perinteitä
• tuntee nykypäivän espanjalaista elämää ja monikulttuurista yhteiskuntaa
• on tutustunut Espanjan ja sille kulttuurisesti läheisten maiden välisiin suhteisiin
• ymmärtää espanjan kielen merkityksen maailmanlaajuisessa kulttuurienvälisessä kommunikaatiossa

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Maria Carmen Heikkilä, Vastaava opettaja

Opetus

11.9.2012 – 11.12.2012
Pienryhmäopetus 26 tuntia
Ryhmä 1
Ti 11.9.2012 - 11.12.2012 viikoittain klo 16-18, PinniB 4117
Itsenäinen työskentely 28 tuntia