x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
KKES5 Espanjan kielen kirjallinen ja suullinen taito 4 op
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
espanja
Tyyppi
Kieli- ja viestintäopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Espanjan kieli
Kielikeskus
Taitotaso B1

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

• pystyy ymmärtämään ja tuottamaan kirjallisia ja suullisia tekstejä melko hyvin
• pystyy suullisesti ja kirjallisesti ilmaisemaan itseään espanjaksi aiheissa, jotka häntä kiinnostavat
• ymmärtää yleiskielistä asiatekstiä ja ajankohtaisia artikkeleita ja löytää niistä keskeisen sisällön
• osaa suullisesti ja kirjallisesti ilmaista mielipiteitä ja perustella niitä, kertoa itsestään ja ympäristöstään, koulutuksestaan, terveydentilastaan, matkoistaan ja muista arkipäivän tapahtumista.
• pystyy esittämään aktiivisesti kysymyksiä tai kommentteja ja vastaamaan kysymyksiin
• tunnistaa tekstin ymmärtämisen kannalta keskeiset rakenteet
• osaa kirjoittaa yksinkertaista tekstiä jokapäiväisistä asioista
• pystyy kommunikoimaan kulttuurisidonnaisesti, käyttäen kieleen ja kulttuuriin oleellisesti liittyvää etikettiä

Lisäksi syvennetään espanjalaisen kulttuurin tuntemusta erilaisten dokumenttien, artikkeleiden ja elokuvien avulla.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Carmen Alvarez, Vastaava opettaja

Opetus

7.1.2013 – 4.4.2013
Pienryhmäopetus 52 tuntia
Ryhmä 1
Ma 7.1.2013 - 4.2.2013 viikoittain klo 10-12, Päätalo A05
Ke 9.1.2013 - 20.3.2013 viikoittain klo 12-14, Päätalo A05
To 10.1.2013 - 4.4.2013 viikoittain klo 12-14, Päätalo E222
Itsenäinen työskentely 56 tuntia