x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
KASVART3 Varhaiskasvatuksen kehittyvä asiantuntijuus 6 op
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelma
Kasvatustieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelijat
-osaavat suunnitella, toteuttaa ja arvioida kasvatustoimintaa pitkällä aikavälillä sekä lasten että perheiden tarpeet tiedostaen
-osaavat jäsentää omaa kasvatusajatteluaan
-osaavat reflektoida omaa toimintaa, toiminnan perusteita ja toimintaympäristöä
-tuntevat päiväkotiyhteisön toimintaa työyhteisönä ja hahmottavat oman toimintansa merkityksen yhteisöjen kehittämisessä
-tuntevat varhaiskasvatuksen pedagogista kehittämistä
-osaavat toimia eettisesti lastentarhanopettajan työtehtävissä

Yleiskuvaus

Opintojakso vain varhaiskasvatuksen opiskelijoille.

Opetusajat löytyvät yksikön www-sivuilta: http://www.uta.fi/edu/opiskelu/opetusohjelma.html

Opettajat

Ritva Heinonen, Vastaava opettaja
Heli Perä-Rouhu, Vastaava opettaja
varhaiskasvatuksen lehtori, Vastaava opettaja

Opetus

Pienryhmäopetus 9 tuntia
Yksilöopetus 3 tuntia
Itsenäinen työskentely 21 tuntia