x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
KASVART2 Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen pedagogiikka 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelma
Kasvatustieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelijat
-tuntevat lasten oppimisympäristöjä ja oppimisen ohjaamista
-osaavat havainnoinnin pohjalta suunnitella, toteuttaa ja arvioida pedagogista toimintaa pitkällä aikavälillä
-hahmottavat alkuopetusta ja ymmärtävät esi- ja alkuopetuksen jatkumon merkityksen
-tuntevat eri tasojen esiopetussuunnitelmia
-osaavat reflektoida omaa toimintaa, toiminnan perusteita ja toimintaympäristöä
-ymmärtävät lastentarhanopettajan työn eettisen vastuun

Yleiskuvaus

Opintojakso vain varhaiskasvatuksen opiskelijoille.

Opetusajat löytyvät yksikön www-sivuilta: http://www.uta.fi/edu/opiskelu/opetusohjelma.html

Opettajat

Ritva Heinonen, Vastaava opettaja
Kaisu Hermanfors, Vastaava opettaja
Kyllikki Rantala, Vastaava opettaja
Heli Soiniitty, Vastaava opettaja

Opetus

Pienryhmäopetus 9 tuntia
Yksilöopetus 3 tuntia
Itsenäinen työskentely 6 tuntia