x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
KASVART1 Lapsuuden ja varhaiskasvatuksen toimintaympäristöt 4 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelma
Kasvatustieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Jakson tavoitteena on, että opiskelijat
-tuntevat eri ikäisiä lapsia ja lapsiryhmiä
-osaavat tunnistaa julkisten varhaiskasvatusinstituutioiden perustehtäviä
-tuntevat lastentarhanopettajan työtä erilaisissa toimintaympäristöissä
-osaavat auttavasti havainnoida kasvatustoimintaa sekä ohjata pienryhmiä ja yksilöitä
-osaavat auttavasti käyttää reflektiota havainnoinnin ja arvioinnin tukena
-ymmärtävät lastentarhanopettajan työn eettisen vastuun

Yleiskuvaus

Opintojakso vain varhaiskasvatuksen opiskelijoille.

Opetusajat löytyvät yksikön www-sivuilta: http://www.uta.fi/edu/opiskelu/opetusohjelma.html

Opettajat

Ritva Heinonen, Vastaava opettaja
Heli Perä-Rouhu, Vastaava opettaja
varhaiskasvatuksen lehtori, Vastaava opettaja

Opetus

Luento-opetus 8 tuntia
Pienryhmäopetus 8 tuntia
Itsenäinen työskentely 12 tuntia